LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Sfântă Cuvioasă Maică Parascheva, roagă-te pentru noi!

Share

(Mesaj de susținere, din partea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, pentru Mitropolia Moldovei și Bucovinei, cu prilejul Sărbătorii și pelerinajului anual de Sfânta Cuvioasă Parascheva, 14 octombrie 2020)

De mai multe veacuri, cetatea Iașilor și zona binecuvântată a Moldovei este ocrotită și apărată, în toate cererile stăruitoare ale credincioșilor ei înălțate către Cer și către Bunul Dumnezeu, de Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Născută în altă țară și alt neam (în secolul al X-lea, în Epivatul Traciei de odinioară, sau a Turciei de azi) prin rânduiala lui Dumnezeu și dragostea de Sfinți a poporului dreptmăritor românesc din acele părți și a Domnitorului Vasile Lupu, Sfânta Parascheva a devenit, din anul 1641, „casnică” a Moldovei, Maică Duhovnicească și Ocrotitoare a tuturor celor care au venit la ea, în Iași, cu dragoste și credință și i-au cerut ajutorul, în vremuri bune, sau de restriște.

Acești închinători nu au fost împiedicați nici de primejdii, nici de stihii, de furtuni puternice, sau alte intemperii și greutăți, dar nici de oameni, în nădejdea, durerea și bucuria sufletelor lor, pe care au vrut să le înfățișeze personal, ca pe un prinos de mare preț, înaintea raclei cu Sfintele Moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva, de la Iași.

Chiar dacă vremurile pe care le trăim cu toții, în prezent, par cu totul noi, nemaiauzite și nemaiîntâlnite, prin boala molipsitoare care s-a răspândit peste fața întregului pământ, prin suferințele grele ale celor care au fost afectați de ea și prin temerile, de multe ori copleșitoare, care s-au strecurat în sufletele foarte multor oameni, totuși nimic din toate acestea nu trebuie să îngrădească dreptul și posibilitatea oamenilor de a-și păstra nădejdea în ajutorul Bunului Dumnezeu și al Sfinților Săi și credința în sufletele lor, în orice timp, loc, vreme și împrejurare! După cum acest lucru este, de altfel, garantat și prin legile și Constituția oricăruia dintre statele Uniunii Europene, din care și țara noastră face parte.

În toată această perioadă, a pandemiei de coronavirus, Biserica noastră Străbună Românească a dat dovadă de multă înțelepciune, jertfelnicie, spirit de solidaritate și într-ajutorare a celor bolnavi, a medicilor care le-au purtat de grijă și a tuturor oamenilor, în general, luând aminte cu multă chibzuință, atenție și bunăvoință, la toate măsurile propuse de autorități, în folosul și spre ocrotirea oamenilor și a sănătății lor. Și acestea le-a făcut chiar dacă pe unele nu le-a înțeles și păreau că sunt dincolo de puterea de înțelegere a omului credincios, de scopul lor benefic și declarat, de care cu toții aveam nevoie, părând mai degrabă îndreptate spre contestarea și îngrădirea unor drepturi religioase firești și a unor obiceiuri tradiționale consacrate a celor credincioși. Și cum, din păcate, se arată a fi și aceste interdicții care îi opresc pe cei care provin din alte județe, decât Iași, să treacă la fel ca în fiecare an, dar cu și mai multă grijă, de această dată, pe la Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, pentru a-i aduce cinstirea cuvenită și a-i cere ajutorul, la fel ca și strămoșii lor.

Acesta este un motiv pentru care toți fiii și fiicele Bisericii Străbune Românești, din țară și de dincolo de hotarele ei, să ne îndreptăm gândul de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva, cerându-i cu stăruință ajutorul, în aceste vremuri dificile, de încercări și totodată, să ne îndreptam glasul către Arhipăstorul Moldovei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, pentru a-l încredința de surprinderea și durerea noastră sufletească, dar și de dragostea în Hristos Domnul, de susținerea și rugăciunile noastre, pentru Înaltpreasfinția Sa și pentru toți credincioșii pelerini ai Sfintei Cuvioase Parascheva, de oriunde ar proveni ei, astfel încât, cu înțelepciunea și bunăvoința pe care o au, și cu grija pe care au arătat-o cu prisosință și până acum, care nu pune în primejdie viața și sănătatea nimănui și care știe să respecte măsurile normale, logice și de bun simț, prevăzute de specialiști și autorități, să poată totuși ca și în acest an, să își aducă prinosul lor de rugăciune și de cinstire față de Sfânta Cuvioasă Parascheva, care să ne fie Ajutătoare și Ocrotitoare, nouă, tuturor!

Cu dragoste în Hristos Domnul, solidaritate și toate doririle de bine,

†Siluan,

Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *