LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Sfântul mucenic Iosif preotul

Share

Deşi a trăit în vremea mântuitoarelor patimi ale lui Hristos, prigonirea lui îmi pare nespus de actuală. Căci cine erau trimişi de „Savorie, împăratul perşilor cel răucredincios, în toate laturile stăpânirii sale, ca să fie ucişi cei ce mărturisesc pe Hristos”? Mai marii vrăjitorilor şi fermecătorilor. Aşa cum inspectorii şcolari sunt astăzi trimişi în şcoli, să organizeze închinarea copiilor la satana, prin petreceri de haloween, prin careuri obligatorii, unde copilaşi tremurând de frig, amestecaţi cu cei mai mari, în mantii şi coifuri de vrăjitori, sunt scoşi să asiste la demonstraţii sportive în aer liber, ca în vremurile de tristă amintire.
 
 
Ce înseamnă pentru poporul român ziua de 1 noiembrie, ca s-o serbăm atât de sălbatec?!
 
 
În 3 noiembrie a fost martirizat sfântul Iosif preotul (avea 70 de ani), de către cei ce străbăteau toată Persia cu sârguinţă, căutând pe episcopii şi preoţii creştini, ca să-i ucidă, prin chinuri exemplare.
 
În acea vreme a fost prins şi Sfântul Achepsima, episcopul. Asemenea şi Aitala diaconul, amândoi bărbaţi drepţi şi sfinţi, a căror râvnă după Dumnezeu era ca râvna lui Ilie proorocul; iar vederea lor cinstită şi cuvântul lor ca o sabie ascuţită de amândouă părţile, tăind necredinţa.
 
Vrăjitorul cel mare a zis către ei: “Care învăţătură este mai dreaptă? Oare aceea de care se ţine împăratul şi toţi voievozii lui sau aceea pe care au alcătuit-o oamenii cei proşti, cei lepădaţi, cei săraci şi de nimic, precum sunteţi şi voi?”
 
Răspuns-a preotul: “Cu adevărat, noi suntem oameni proşti şi lepădaţi numai în lumea aceasta; căci nu în bogăţia cea vătămătoare de suflet şi în mândria vieţii, ci în sărăcia şi smerenia noastră binevoieşte a ne ţine Dumnezeul nostru. Pentru aceea, mulţi dintre noi se fac de bunăvoie săraci şi smeriţi, împărţindu-şi averile lor în mâinile săracilor, pentru că nădăjduim a lua însutit de la Domnul nostru. Căci, dacă ne-am fi îndeletnicit cu strângerea bogăţiei, apoi, lucrând cu mâinile noastre, ne-am fi îmbogăţit mai mult decât tine care nu lucrezi nimic, ci numai mănânci ostenelile cele străine şi răpeşti averile altora, nedreptăţind pe poporul cel sărac. Iar nouă ne ajunge din ostenelile noastre, să ne hrănim singuri cu măsură şi să ajutăm şi pe fraţii cei neputincioşi. Căci ştim că este anevoioasă calea bogaţilor în împărăţia cerului şi cei ce vor să se îmbogăţească lesne cad în ispite”.
 
Atunci vrăjitorul, căruia i-a trecut pe lângă ureche retorica sfântului, i-a cerut să se închine focului şi soarelui.
Vai de ispitele în care ard, încă de pe acum, cei ce constrâng copiii la altă închinare decât cea a strămoşilor lor! Dumnezeul nostru, de veacuri, a fost Iisus Hristos! Şi nu putem fi, din obedienţă, din modă, în acelaşi timp şi cu satana.
Învăţători care, din clasa a treia, le permiteţi copiilor să danseze în clasele de şcoală ca Michael Jackson, atingându-şi sexul, ca să reuşească magia, de ce nu spuneţi nimic?!
 
După uciderea Sfântului Achepsima, cu porunca ighemonului a fost bătut Sfântul preot Iosif. Iar ostaşii strigau: “Viu vei fi, dacă te vei supune dorinţei împăratului!
Câtă rătăcire omenească, în a deosebi viaţa de moarte.
 
Sfinţi preoţi martiri ai ortodoxiei, păziţi-ne copiii de ispita în care sunt împinşi, fără voia lor şi fără ştirea părinţilor!
 
Vi se roagă o mamă proastă, lepădată şi de nimic.
 
Scoate pe cel năpăstuit din mâna celui ce-l năpăstuieşte, mai ales când acesta este copil. Vezi cum satana pune la cale să-i netrebnicească bucuria sfintei împărtăşanii? a fost o sărbătoare pentru el, încă de când era prunc mic.
 
 
Doar că nevrednic se arată de jertfa lui Hristos cel ce dansează în sabatul vrăjitoresc.
 
 
Chiar dacă este copil, chiar dacă a fost minţit că haloweenul nu-i decât un carnaval cu costume drăceşti.
 
 
Acest copil trebuie spovedit şi dezlegat de începutul îngenuncherii lui la satana.
 
Să nu amânăm, căci după doar puţină vreme, vom veni plângând la slujbele de sfânt Maslu, mărturisind preoţilor, cum nici un medic nu poate pune vreun diagnostic simptomelor lui nefireşti. Şi mai ales tristeţii, tristeţii de moarte a copilului lor…
Mai mult ca oricand, avem nevoie de ajutorul preotilor nostri, de rugaciunea lor pentru copii.
 
 

Elena Frandeş

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *