LOADING

Type to search

Câmpul Pãstorilor

Share

Şi a născut (Maria) pe Fiul său, Cel Unul– Născut şi L‑a înfăşat şi L‑a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp şi făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor şi ei s‑au înfricoşat cu frică mare. Dar îngerul le‑a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s‑a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Şi acesta vă va fi semnul: Veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle. Şi deodată s‑a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!
Iar după ce îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alţii: Să mergem, dar, până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s‑a făcut şi pe care Domnul ni l‑a făcut cunoscut. Şi, grăbindu‑se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle. Şi văzându‑L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil. Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându‑le în inima sa. Şi s‑au întors păstorii, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte auziseră şi văzuseră precum li se spusese.
(Luca 2, 7‑20)

Câmpul Păstorilor reprezintă unul dintre cele mai vechi locuri de pelerinaj ale creştinilor şi este în fapt peştera în care se aflau adăpostiţi păstorii în noaptea Naşterii Domnului, când îngerul le‑a vestit întruparea Mântuitorului şi i‑a îndemnat să meargă să I se închine. Acest loc se află la est de Betleem şi astăzi îi corespunde aşezarea arabă Beit‑Sahur. Spuneam că acesta este un vechi loc de pelerinaj creştin pentru că există mărturii arheologice că pe acest loc se înălţa în secolul 4 o bisericuţă în formă de potcoavă. Mare parte din mozaicul cu care era aceasta pardosită s‑a păstrat până astăzi.
Ştim că, de prin secolul 5, de aici începea prăznuirea Naşterii Domnului, care se încheia în minunata basilică din Betleem. Tocmai de aceea, bisericuţa iniţială a devenit neîncăpătoare şi undeva în secolul 6 a fost dărâmată pentru a lăsa locul uneia mai mari şi mai impunătoare. După ce a fost arsă de perşi şi restaurată de Patriarhul Modest, în jurul ei s‑a construit o mânăstire cu ziduri de piatră, care a supravieţuit până în secolul 11. În 1972, în Câmpul Păstorilor, Patriarhia Ierusalimului a ridicat o frumoasă catedrală.