LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Gandul Bun versus Osandire, Barfire, Judecata

Share

Întotdeauna conștiința lucrează în sufletul omului și înainte de înfăptui ceva, (în exercițiul libertății oferit de Dumnezeu) alege între bine și rău. Cu cât omul își curățește sufletul de gândurile cele rele și pizmașe va reuși să actioneze cât mai corect și bineplăcut lui Dumnezeu. Sfinții Părinți prin cugetările lor ne înțelepțesc și ne înflăcărează spre fapte bune:

Creștinul care are curăție sufletească înțelege cine este viclean, dar vede și sfințenia celui cuvios. El vede răul, dar în același timp vede și omul lăuntric și înțelege că răul vine din afară și este de la diavoli.

Cu ochii duhovnicești își vede greșalele lui ca fiind mari și nu judecă, nu osândește și nu-l disprețuiește pentru nici un motiv pe aproapele său, ci se consideră mai prejos ca el.

Vede, de pildă, răutatea unui criminal, dar cugetă că ar fi ajuns mai rău ca el, dacă nu l-ar fi ajutat Preabunul Dumnezeu. Și pentru aceste gânduri bune ale sale primește mult har.

Dimpotrivă, omul viclean, deși vede sfințenia celuilalt, nu cunoaște gândurile bune pe care le are acela, precum nici diavolul nu le cunoaște.

Cel care are lucrare duhovnicescă îl îndreptățește pe aproapele și nu se îndreptățește pe sine. Și cu cât sporește duhovnicește, cu atât se despătimește și iubește pe Dumnezeu și pe oameni.

Astfel, el nu mai poate înțelege ce este răutatea, pentru că gândește curat, are numai gânduri bune pentru toți oamenii și pe toate le vede duhovnicește.

În acest fel, se folosește și din căderile semenului său, cugetând smerit că ar putea cădea și el mai rău.

Iată câteva sfaturi pentru cultivarea gândurilor bune.

Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască. Pentru aceasta S-a jertfit pe Cruce și Se jertfește tainic la fiecare Sfânta Liturghie. Caută, chiar de acum, să vezi partea cea bună a semenului tău: prin Sfântul Botez este fiu al lui Dumnezeu după har și frate duhovnicesc cu tine.

Vezi darurile dumnezeiești pe care le are și numai faptele lui bune, iar faptele rele să le vezi ca fiind de la diavoli.

Știind faptele tale cele rele (bârna din ochiul tău), să te smerești și să-l vezi pe el mai bun ca tine.

Scrie pe o hârtie faptele lui cele bune și păcatele tale cele multe și rele și meditează în fiecare zi asupra lor.

Gândește-te că ai fi putut face lucruri mai rele decât cele pe care le vezi uneori la semenul tău, dacă nu te-ar fi păzit Dumnezeu.

Pomenește-l la Sfânta Liturghie, la Acatist, precum și-n rugăciunile tale personale, din toată inima ta. Dacă în timpul rugăciunilor vei avea gânduri rele față de el, să știi că răutatea se află în inima ta.

Cristian Stavriu

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up