LOADING

Type to search

Ortodoxie si traire

Valoarea rugaciunii inimii

Share

Noi nu luptăm pentru nepăsare, care este o stare negativă, ci pentru dobândirea harului lui Dumnezeu.

Dacă curătirea si mântuirea se atinge prin „Rugăciunea lui Iisus”celelalte rugăciuni nu sunt potrivite sau necesare?
Ele ne pot ajuta?Bineînteles. Fiecare rugăciune are o putere uriasă. Este un strigăt al sufletului. Harul lui Dumnezeu vine în noi potrivit credintei si strădaniei celui care-L cere. Există mai multe feluri de rugăciune: rugăciunea liturgică,rugăciunea individuală, rugăciune de multumire, de laudă, etc.
Totusi, „Rugăciunea lui Iisus” are o valoare nepretuită, pentru că,după cum spune Sfântul Isaac Sirul, ea este acea cheită cu ajutorul căreia putem pătrunde taine pe care „ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit,si nici la inima omului nu s-au suit”. Adică, „Rugăciunea lui Iisus” poate stăpâni mintea si o poate face să se roage fără încetare. Atunci mintea devine fără de culoare, fără formă, fără contur si primeste într-un timp scurthar peste har. „Rugăciunea lui Iisus” aduce mult har, mai mult decât chiar psaltirea, pentru că este strâns legată de smerenie si de constiinta păcătoseniei noastre.
 
 Sfântul Grigorie Sinaitul spune că „Psaltirea este pentru cei care luptă pentru curătirea inimii si pentru începători, în timp ce „Rugăciunea lui Iisus”este pentru cei ce au gustat harul dumnezeiesc, pentru sihastri”.
De obicei, odată cu psalmodierea vine si dezordinea, pătrunzând în inimă egoismul si mândria pentru frumusetea vocii, pentru părerile pe care le au ceilalti despre noi. Dar nu există nimic dinafară care să stârnească mândria celui ce rosteste tainic „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă pe mine, păcătosul” în chilia lui. Pentru acest motiv, sihastrii practică mai mult „Rugăciunea lui Iisus” si fac utreniile si metaniile cu „Rugăciunea lui Iisus”.„Rugăciunea lui Iisus” este destul de scurtă. Mintea se poate fixa mai
usor pe rugăciuni scurte.
Rugăciunea lui Iisus are o profunzime imensă, care nu poate fi văzută dinafară. Mintea noastră are însusirea de a spori dragostea si de a o dori, ceea ce o face să se concentreze asupra ei. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că: „mintea rămâne statornică în lucrurile pe care o sporesc si de aceea asupra acelora care o sporesc, îsi îndreaptă si dorinta si dragostea, fie că sunt dumnezeiesti, fie trupesti si pătimase”. Mai mult, aceleasi lucruri se întâmplă si cu cunoasterea. Ceea ce la prima vedere este simplu, poate deveni un subiect de studiu îndelungat. Cu atât mai mult, dulcele nume al lui Iisus. Poti medita toată viata asupra lui.„Rugăciunea lui Iisus” este cea mai mare stiintă si cea mai înaltă formă, prin care dobândim Teologia sau Vederea lui Dumnezeu, care este izvodirea si sfârsitul rugăciunii curate, fructul ei binecuvântat.
Radu RODEAN

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *