LOADING

Type to search

Marii duhovnici ai neamului

A treia predică a Isihasmului – Avva Ghelasie Gheorghe

Share

Fiilor,

Aţi intrat deja în Taina Harică a Rugăciunii Isihaste. Aţi înţeles că Mintea trebuie „scoasă” din „locul Capului” unde are Sistemul Nervos – Creierul ca vehicul. Toţi ştim cîtă „nebunie” este în Capul nostru, ce furtuni de „gînduri”… Sf. Părinţi au înţeles că Mintea, de este „mutată” în alt „loc” i se ia „roata morii”. Mintea este ca „apa”, ce învîrte „roata nervilor” noştri cu simţurile lor. Creierul este „roata”.

Ca Isihasm al Minţii, primul lucru este să dăm „apei Minţii” alt „curs”Îi dăm „Cîntarea din Gît”. Astfel Creierul se odihneşte, nervii se calmează, exploziile mentale încetează, simţurile îşi potolesc „patimile”. Daţi Minţii Roata Cuvîntului SACRU, ROSTIREA NUMELUI LOGOSULUI CUVÎNTULUI DUMNEZEIESC. În Creier, Mintea avea „Memoriile zisului subconştient nervos şi celular”, cît şi al „obiectelor simţurilor”. Scoasă din Cap, Mintea este „liberă”.

Dar mare atenţie, nu lăsaţi Mintea „liberă”, că se face „ucigătoare”. Mintea începe să se „mişte” prin Minte, aşa zisele „subtilizări de Minte”, ce duc la „magie şi ocultism”. Mulţi încearcă „magia Minţii”, dar Isihasmul nu este aceasta. Isihasmul nu face „meditaţii de Minte”, nu face „detaşări” de Minte, nu face „subtilizări şi alchimisme mentale”, nu face „mistica energetică a Minţii”. Isihasmul are altă Taină. Mintea scoasă din Creier, o „punem la treabă Isihastă”, ce este „Cîntarea Liturghiei NUMELUI SACRU HRISTIC”.

Mintea este obişnuită să aibă gînduri, idei, imaginaţii, să întărîte simţurile, să se lupte cu alte gînduri… Mintea oprită în Cîntarea Isihastă a NUMELUI LUI HRISTOS, va fi „nemulţumită şi revoltată”, va încerca mereu să se întoarcă la vechile gînduri, va fi neatentă la Cîntare, va ploua Cîntarea cu imagini urîte şi hulitoare… Nu vă lăsaţi, ţineţi-vă tari.

Mintea trebuie să „descopere” Taina Cuvîntului SACRU. Aici este tot Isihasmul Minţii. Mintea este o „energie” ce iese din Viul Mişcării Sufletului, ce este dincolo de „toate energiile”. Sufletul este PERSOANA pur Spirituală cu proprie CONŞTIINŢĂ ca EU PERSONAL, cu DUH – MIŞCARE directă de CONŞTIINŢĂ şi cu LIMBAJ – CUVÎNT direct de CONŞTIINŢĂ – PERSOANĂ.

Mintea este „energia primă” ce iese din VIUL TRIFIINŢIALITĂŢII PERSOANEI SUFLET. Mintea prelungeşte în „străluciri de afară” CHIPURILE – VORBIREA de SUFLET. Aşa mintea duce în Corp prin Creier şi sistemul nervos, tocmai VIUL de SUFLET. Mintea este cea care „poartă VIUL de SUFLET” şi-l duce în Corp (vezi mai pe larg despre energiile Corpului din „Medicina Isihastă”). Dar Mintea, datorită „păcatului”, consumă ca din VIUL PERSONAL, şi în Corp duce mai puţin VIU.

De aceea, Mintea „trebuie adusă” la „conştiinţa Sacră”, să nu mai „fure”… Aşa, primul „pas” în Isihasmul Minţii este „Resacralizarea Minţii” prin RUGĂCIUNEA din locul Cuvîntării – Gîtului. Aici „spălăm” Mintea, o purificăm, o deparazităm de gînduri diavoleşti, o „naştem” din nou din APĂ – CUVÎNT şi din DUH SACRU (In. 3, 5). Mintea „păcătoasă” nu poate „Participa” la Dumnezeiasca LITURGHIE a lui Hristos. Mintea, ca să poată „face RUGĂCIUNEA Isihastă”, trebuie să se „Resacralizeze”.

În Cap – Creier, Mintea nu se poate Resacraliza, fiind permanent împiedicată de „circuitele nervoase ale Organelor Corp”. Mintea poate apoi „aduce” SACRUL în CREIER şi de aici în Organele Corpului, dar după ce s-a Sfinţit ea în „Baia CUVÎNTULUI SACRU” din locul Gîtului.

Multe mistici încearcă o „mistică a Creierului” şi a Nervilor, făcînd o „magie a energiilor corp”. Mare atenţie, Isihasmul este de altă factură. De asemenea, Isihasmul nu este mistica ocultă a Minţii detaşate de Creier şi „Nervi – Simţuri”. Mintea, de face „desfrîul” propriei Minţi, se „autodivinizează”, ce nu mai este Isihasm, ci „magie” de Minte.

Isihasmul „identifică Mintea” ca „energie de CUVÎNT SUFLET” şi o „repune” în „circuitul adevărat”, de „purtătoare a VIULUI de SUFLET” care Participă la „VIUL de SUFLET”, fără „automagia energiei în energie”, a Minţii în Minte. Mintea nu este „o realitate” în ea însăşi, ci este o „purtătoare” de Realitate de SUFLET şi de face „automagie de Minte”, atunci Mintea se face „contrară” şi negativă SUFLETULUI.

Aici Sf. Părinţi Filocalici insistă pe „curăţirea Minţii” de păcatul „mîndriei Minţii” de a se crede o „realitate în sine”. Mintea să se „smerească, să se despersonalizeze”, ca să Participe la Adevărata Personalizare a SUFLETULUI Chip de CHIP DUMNEZEIESC. Mintea în ea însăşi nu este „persoană”, ci purtătoare de Mişcări de Persoană. Mintea este cea care ne dă „vibraţiile” în tot Corpul nostru. Temperamentul Nervilor noştri este în funcţie de „temperatura” Minţii noastre.
La unii, Mintea este „înceată” şi legată mult de Simţuri. La alţii, Mintea este prea agitată, cu explozii nervoase. Simţurile ne dau „bătăile Inimii” şi Mintea ne dă „ritmul Respirator”. Mulţi „consumă” prin Simţurile lor aproape toată Mintea şi pentru ei a Gîndi înseamnă a Simţi cu Organele.

Alţii „consumă” cu Mintea lor „energiile Simţurilor” pînă la un „intelectualism de fier”. Şi Simţirea exagerată şi intelectualismul extrem sînt o „magie a Minţii în ea însăşi”.
Isihasmul caută o „depăşire” atît a Simţurilor cît şi a „Intelectualismului pur”, fără să le „excludă” însă, Sacralizîndu-le în DORUL după ÎNTÎLNIREA cu PERSOANA ca şi în CÎNTAREA – CUVÎNTAREA – LITURGHISIREA din Chipurile Pur Spirituale ale PERSOANEI în SINE. De aceea, fiţi atenţi. Pronunţarea în CUVÎNT – Gît a RUGĂCIUNII Isihaste nu este „vibraţie”, deşi este Cîntare.

Deosebiţi „vibraţia energetică” de NUMIREA – ROSTIREA CUVÎNTULUI DUH din care apoi iese şi „vibraţia energetică”. Întîi este NUMIREA – ROSTIREA – CUVÎNTUL DUH, ce nu este prin „vibraţii”, ci prin însăşi PERSOANA în SINE, care tot ca PERSOANĂ VORBEŞTE. Noi pricepem greu aceasta. Siliţi-vă să „descoperiţi” ROSTIREA – NUMIREA – CUVÎNTAREA DUH „dincolo” de vibraţiile energetice şi aşa aţi „găsit” Taina RUGĂCIUNII ISIHASTE.

Unii se „folosesc de Sunetele” Cuvintelor sacre, ce fixează şi calmează Mintea. Muzica este cunoscută ca o „liniştire” a Minţii. Ca Isihasm, trebuie o „depăşire şi o trecere” Dincolo de „Sunete şi Muzică”, ca o „Intrare în DUH”, altfel nu se ajunge niciodată la adevărata Trăire Isihastă de SUFLET DUH dincolo de „toate energiile”. Numirea este Taina Isihasmului Minţii. NUMIREA NUMELUI lui IISUS, cu Închinăciune şi Rugăciune, cu DORIRE – CHEMARE – ÎNTÎLNIRE directă de PERSOANĂ. Chiar dacă „Sunetul şi muzica” vă însoţesc Aceasta, căutaţi permanent să „treceţi dincolo”, în ÎNTÎLNIREA FAŢĂ către FAŢĂ.

Nu „reduceţi” NUMELE SACRU la „Idee pură”, că de asemenea nu mai este Isihasm. Întîi este CUVÎNTUL SACRU de PERSOANĂ direct DUH şi CUVÎNTUL este DUH – SPIRIT din care apoi energetic iese şi Ideea. „La început a fost Cuvîntul” (In, 1, 1). NUMIREA Isihastă este „dincolo” de Ideaţia pură, este „Intrarea în PERSONALIZAREA PERSOANEI DUH. De aceea, Mintea prin NUMIREA Isihastă, se „opreşte” din proprie activitate de Minte şi Participă la „cele dincolo de Minte”, ca o „reîntoarcere” a Minţii în „originea” ca NUMIREA – CUVÎNTUL. ROSTIREA este înaintea „Sunetului” şi ROSTIREA este „dincolo” de „toate energiile şi sunetele”.

Doamne IISUSE, NUMESC NUMELE Tău în Rugăciunea Minţii,
NUMIREA NUMELUI Tău este dincolo de Minte,
NUMELE Tău este dincolo de „Ideea pură”.
NUMELE Tău, IISUSE, este ÎNTÎLNIREA cu Însăşi PERSOANA Ta.

Doamne IISUSE, în NUMIREA NUMELUI Tău
Mintea mea începe Să-şi descopere „obîrşia” şi Taina,
În NUMELE Tău îşi redescoperă Identitatea.
Mintea şi-a „uitat” Originea sa, NUMIREA – CUVÎNTUL,
Crezîndu-se o „curgere” de Gînduri şi Idei,
Dar NUMIREA CUVÎNTULUI îi descoperă CHIPUL adevărat.

NUMELE Tău, IISUSE, este de acum DORUL Minţii mele,
Numele Tău este CĂUTAREA MEA,
NUMELE TĂU, IISUSE, este „Odihna” Gîndurilor mele.

RUGĂCIUNEA NUMELUI Tău este DOR, CHEMARE, ÎNTÎLNIRE,
NUMELE Tău este DUMNEZEIASCA IUBIRE,
NUMELE Tău este LITURGHIE – EUHARISTIE.

Misticile vorbesc de „fixarea” Minţii. Filocalia vorbeşte mereu de „Paza Minţii”.Fixarea Minţii tot prin Minte este o „magie a Minţii”. Nu Mintea „stăpîneşte” Mintea, ci CUVÎNTUL este Stăpînul Minţii. Descoperiţi „Aceasta” şi veţi înţelege ce este Isihasmul. Fixaţi Mintea nu prin Idei tot mentale, ci prin CUVINTE SACRE. Pronunţaţi CUVINTE SACRE cu atenţie şi îndelungat şi veţi vedea ce efect miraculos au asupra „gîndurilor” Minţii.

„Aruncaţi gîndurile” în „Focul CUVÎNTULUI SACRU” şi „gîndurile” se vor „linişti” şi se vor Sacraliza. Aşa zisele „Repetări” de CUVINTE SFINTE sînt în acest sens, recunoscut experimental. Psihologii vorbesc de „autosugestia prin Cuvînt”. CUVÎNTUL nu este „autosugestie”, ci STĂPÎNUL MINŢII, care apoi „sugestionează–comandă” Minţii. Mintea are în sine „Ascultarea CUVÎNTULUI”, de aceea CUVÎNTUL o poate influenţa pînă la „comandare”. Hipnoza este tot de la Puterea CUVÎNTULUI asupra Minţii. Cine descoperă „Puterea CUVÎNTULUI” a găsit „calea stăpînirii Minţii”.

Unii folosesc aceasta ca „magie pînă la ocultism”. Cuvîntul „rău şi desacralizat” de asemeni „influenţează Mintea”, pînă la declanşarea unor „stări energetice” în Organismul nostru. Aşa zisele „tehnici psiho-energetice” sînt deja cunoscute. Mulţi folosesc „magia puterii Cuvîntului”.

Fiţi atenţi şi nu vă lăsaţi „pradă” acestor magii negative. Cuvîntul „cade” în magie cînd este „despărţit” de PERSOANĂ şi cînd din CUVÎNT SACRU trece în „cuvînt păcătos”. De aceea, Mintea „păcătoasă” are „cuvinte hulitoare – murdare”. Cînd aveţi „gînduri negative”, căutaţi Cuvîntul „Duh” corespondent, şi repetaţi-l mereu, şi veţi vedea cum „răul” scade pînă la atenuare.

Doamne IISUSE, NUMELE Tău mă „izbăveşte” de tot gîndul rău,
În NUMELE Tău CUVÎNTUL se face STĂPÎNIREA Minţii mele,
NUMELE Tău, IISUSE, este ODIHNA Dumnezeiască.

CUVÎNTUL mai are şi Taina GESTULUI – RITUALULUI. Punerea în Lucrare a CUVÎNTULUI este GESTUL – RITUALUL. CUVÎNTUL, de nu este în „GEST SACRU”, se face „nociv şi profan”. „Tehnicile psihoenergetice” folosesc „Cuvinte – informaţii” în mişcări – poziţii corporale. Isihasmul nu are „poziţii corporale”, are RITUALUL SACRU al CUVÎNTULUI SACRU.

RITUALUL este „originea” mişcărilor şi poziţiilor – gesturilor corporale.RUGĂCIUNEA Isihastă este ROSTIRE de CUVÎNT HRISTIC în RITUALUL SF. DUH, ca ÎNCHINĂCIUNE SACRĂ. RITUALUL este CHIP de SF. DUH direct.
Cine exclude RITUALUL, se „lipseşte” de Însuşi SF. DUH. Mare atenţie! Sînt multe „secte” care fac paradă de SF. DUH, dar sînt „duşmănoase” faţă de RITUALUL SACRU. Unde nu mai este RITUAL, nici LUCRAREA Harică a SF. DUH nu mai este. Descoperiţi Taina RITUALULUI SACRU şi aşa veţi înţelege Taina Trăirii Isihaste.

Aşa zisele „tehnici de terapii energetice”, cu pase şi masaje, cu gesturi de ridicarea mîinilor şi alte poziţii corporale, sînt un fel de „reîntoarcere” la RITUALUL „pierdut”. RITUALUL este Taina dincolo de „poziţii corporale”, dar este totodată „urmat” şi de „gesturi exterioare”. De aceea, în RITUAL se fac „anumite mişcări ritualice”.

În RUGĂCIUNEA Isihastă, RITUALUL ISIHAST este „DORUL Adînc după DUMNEZEU”, este CHEMAREA Adîncă a lui DUMNEZEU şi este AŞTEPTAREA ÎNTÎLNIRII cu Învăpăierea de DUH a lui DUMNEZEU.

RITUALUL Isihast este GEST SACRU de RUGĂCIUNE, de NUMIRE CUVÎNT. Acesta se traduce şi în „gesturi sfinte” corporale, ca Închinăciuni, ridicarea mîinilor, mătănii, prosternări şi alte gesturi Rituale. Aveţi în vedere însă „originea acestora” în RITUALUL SF. DUH ca Adevărat RITUAL.

În Biserica Inimii ÎNSUŞI IISUS şi SF. DUH se ROAGĂ,
Şi Mintea, cu propria ei Rugăciune, PARTICIPĂ doar
La LITURGHISIREA LUI HRISTOS în RITUALUL SF. DUH.

 

 

(text publicat în volumul “Avva Ghelasie, Cuvântătorul de Dumnezeu”, Ed. Platytera, Bucureşti, 2005)

 

Articol propus de ANCA REVNIC

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *