LOADING

Type to search

Pelerinaje

Muntele Tabor

Share

… Şi i-a luat (Iisus) pe Petru, pe Ioan şi pe Iacob şi S-a suit în munte ca să Se roage. Şi a fost că pe când Se ruga, înfăţişarea feţei Sale a devenit alta şi îmbrăcămintea Lui albă, strălucind. Şi, iată, doi bărbaţi vorbeau cu el; aceştia erau Moise şi Ilie, care, arătându-se întru slavă, vorbeau despre sfârşitul Său, pe care avea să-l împlinească în Ierusalim. Iar Petru şi cei împreună cu el erau îngreuiaţi de somn; şi când s-au deşteptat, I-au văzut slava şi pe cei doi bărbaţi stând cu El. Şi a fost că, pe când aceştia se despărţeau de El, Petru I‑a zis lui Iisus: Învăţătorule, bine ne este să fim aici; să facem trei colibe: Ţie una, lui Moise una şi una lui Ilie; – el neştiind ce spune. Şi pe când vorbea el acestea, s-a făcut un nor şi i-a umbrit; şi s-au înspăimântat când au intrat în nor. Şi s-a făcut glas din nor zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit, de El să ascultaţi! Şi când glasul a trecut, Iisus S-a aflat singur. Şi ei au tăcut; şi în acele zile n-au spus nimănui nimic din cele ce văzuseră.

(Luca 9, 28- 36)

Deşi Sfânta Scriptură nu precizează nicăieri numele muntelui „cel înalt” unde a avut loc Schimbarea la Faţă, locul a rămas în memoria vie a Bisericii ca fiind Muntele Tabor din Galileea, situat la numai câţiva kilometri răsărit de Nazaret. Aşezat în mij­locul unei întinse câmpii, de oriunde l-ai privi, Taborul, numit de arabi Djebel-Tor (Muntele Taurului), nu este un munte ca toţi ceilalţi, ci pare mai curând zidit special de Dumnezeu pentru minunea pe care avea să o poarte.
Preaslăvita vedenie a Schimbării la Faţă a Mântuitorului, arătarea dumnezeirii Sale „pe cât li se putea”, i-a înspăimântat pe ucenici, însă Taborul nu a fost întâmplător ales de Dumnezeu. Încă pe vremea lui Avraam, pe Tabor trăise timp de 7 ani, în aspră nevoinţă, Dreptul Melchisedec, regele Salemului şi preot al Dumnezeului Celui Preaînalt, cel în care Sfântul Apostol Pavel a văzut prefigurarea lui Hristos. Prin Schimbarea la Faţă, pe Tabor s-a împlinit profeţia făcută de dumnezeiescul David care în Psalmul 88 zicea, cu sute de ani înainte: „Taborul şi Ermonul întru numele Tău se vor bucura”.
La Schimbarea la Faţă Taborul s-a făcut punte între Vechiul şi Noul Testament, căci pe Tabor Moise, începătorul Legii celei Vechi, L-a văzut pe Hristos, împlinitorul Legii, dătătorul Legii Darului. Acolo, aşa cum ne învaţă Sfinţii Părinţi, Ilie, iconomul Tatălui, l-a întâlnit pe epitropul lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Petru. Acolo Ilie, feciorelnicul Legii Vechi, l-a văzut pe Ioan Evanghelistul, feciorelnicul Legii Noi.
În Vechiul Testament Taborul apare ca hotar între teritoriile stăpânite de triburile lui Zabulon, Isahar şi Neftali. Prima biserică creştină a fost construită pe Tabor în secolul 4, în secolul 6 au mai fost ridicate două biserici, iar în secolul 7 s-a mai construit o a patra. În perioada bizantină, Taborul era reşedinţă episcopală, însă în anul 1211 sultanul Malik-al-Adils al Damascului a distrus toate bisericile şi construcţiile creştine de pe Tabor, ridicând în loc o fortăreaţă aşa cum mai fusese pe munte în vremea lui Ptolemaios I. Astăzi, pe ruinele uneia din fostele biserici bizantine se ridică o frumoasă mânăstire ortodoxă ctitorită în secolul 19 de un părinte român cu viaţă sfântă.

Silviu-Andrei Vlădăreanu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up