LOADING

Type to search

Stiri Generale / Evenimente

Duminica Rusaliilor la Catedrala Episcopală din Giula (Ungaria)

Share

Praznicul Rusaliilor din acest an (27 mai 2018), a fost prilej de bucurie și binecuvântare și pentru credincioșii Catedralei Episcopale din Giula, Ungaria.

În locașul de cult a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, împreună cu slujitorii Sfintei Catedrale: Părintele Paroh Teodor Marc, Consilierul Economic al Episcopiei și Arhidiaconul Emanuel Văduva, în prezența mai multor credincioși, atât membri ai comunității românești din acest oraș, cât și turiști și vizitatori din România, care au dorit ca de Rusalii să se roage în această Catedrală. Între cei prezenți s-au numărat Doamna Maria Gurzău Czeglédi, Directorul Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula, fostul Director al Liceului, Domnul Ioan Budai, Epitrop al Catedralei, Doamna Eva Iova Șimon, Directorul și Redactorul Șef al Săptămânalului „Foaia Românească”, cadre didactice de la Liceu și alte oficialități.

IMG_3616

În cuvântul de învățătură Ierarhul a adus mulțumire lui Dumnezeu pentru Darul cel mare al Harului Duhului Sfânt, care se pogoară iarăși, în această Duminică și Praznic Împărătesc, peste Bisericile Dreptmăritoare de pretutindeni și împlinește cuvântul și făgăduința Mântuitorului Iisus Hristos: „nu vă voi lăsa orfani (după Înălțarea Mea la Cer), ci voi veni la voi” (Ioan 14, 18) și „Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac” (Ioan 14, 16); împlinește, de asemenea, iconomia de mântuire a neamului omenesc, realizată de Hristos Domnul și împărtășită oamenilor prin Harul Duhului Sfânt; și constituie începutul Bisericii Creștine, prin nucleul acesteia ce ia naștere la Ierusalim și se răspândește apoi, cu împreună voința și lucrarea oamenilor credincioși, prin Darul Duhului Sfânt, până la marginile pământului. Un rod ales al acestei lucrări de mântuire este și Sfântul Cuvios Mucenic Ioan Rusul (1690-1730), prăznuit și el în această zi și care a fost pildă de tărie în credință și de dragoste neclintită față de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, făcător de minuni și mare ajutător al tuturor celor care îl cheamă în ajutor. Sfintele Sale Moaște se păstrează întregi în biserica din Peninsula Evia, din Grecia, până în ziua de astăzi, după ce au fost aduse din Turcia la începutul secolului al XX-lea și au devenit mai apoi loc de pelerinaj pentru foarte mulți credincioși, din țară și de dincolo de hotarele ei.

Au fost împărtășiți cu Sfintele Taine copiii și credincioșii care s-au pregătit pentru aceasta, iar după rugăciunea Amvonului, Ierarhul, însoțit de soborul slujitor, a sfințit spicele de grâu care la final s-au împărțit tuturor credincioșilor, pentru a le duce la casele lor, ca semn concret de binecuvântare din această zi și de amintire a limbilor de foc ale Duhului Sfânt, pogorâte peste capetele Sfinților Ucenici și Apostoli ai Mântuitorului la Cincizecime.

În continuarea Sfintei Liturghii, Ierarhul și Preotul Paroh au dat citire rugăciunilor de invocare a Duhului Sfânt și de pomenire pentru toți credincioșii, atât cei vii, cât și cei trecuți la cele veșnice, rugăciuni cuprinse în slujba Vecerniei Rusaliilor sau a plecării genunchilor, săvârșită acum.

Astfel, în duh de rugăciune și împlinind tradiția și rânduiala Bisericii, Praznicul Rusaliilor a adus har, binecuvântare și bucurie și în sufletele tuturor celor care s-au aflat la Giula, la românii din Ungaria, în această zi.

Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *