LOADING

Type to search

Pelerinaje

Samarkand: Mormântul Proorocului Daniel

Share

În fiecare an, pe 17 decembrie, cu o săptămână înainte de luminosul praznic al Naşterii Domnului, Biserica Ortodoxă îi cinsteşte pe fericitul prooroc Daniel şi pe cei trei tineri mărturisitori ai Dumnezeului celui Viu: Anania, Azaria şi Misail. La mormântul proorocului din fabulosul Samarkand (Uzbekistan) – oraş situat pe legendarul Drum al Mătăsii – necontenit, pe tot parcursul anului, sosesc pelerini din lumea întreagă. Creştinii, evreii ori musulmanii obişnuiesc să-i ceară deopotrivă proorocului vechi-testamentar, în pelerinajele lor, un dar sau o mijlocire…

Venirea lui Mesia profeţită în Babilon

Daniel, fericitul prooroc dăruitor, a trăit cu 460 de ani înainte de întruparea Mântuitorului Hristos. Pe când era copil – în vremea înrobirii Ierusalimului de către Nabucodonosor, împăratul babilonienilor – a fost luat ca rob din Iudeea în ţara haldeilor. Istoria sa o cunoaştem cu toţii: deprinde bine limba, scrierea „şi toată ştiinţa cea din Babilon”, fiind aşezat, încă de tânăr, ca mai-mare peste treburile împăratului; tălmăceşte mulţime de vise prooroceşti; i se decoperă în vis „cele 7 săptămâni de ani” ce despărţeau vremea sa de vremea venirii lui Mesia; este aruncat în groapa cu lei – unde, în chip minunat, este păzit nevătămat; pe malurile Tigrului, vede venirea Fiului Omului întru slavă… Vestind neîncetat pe Dumnezeul cel adevărat, în mijlocul a numeroase popoare păgâne, proorocul se va muta la Domnul la adânci bătrâneţi.

Unde se află mormântul proorocului Daniel?

În jurul marelui prooroc vechi-testamentar – respectat, în egală măsură, de cele trei mari religii monoteiste: creştinism, islamism, iudaism – se vor isca, de-a lungul secolelor, mai cu seamă din pricina mormântului său, vii controverse.

În martirologiul roman este trecut Babilonul ca loc al morţii proorocului Daniel.

La Kirkuk (Irak), într-un vechi templu evreiesc (transformat în biserică creştină, iar mai apoi în moschee), există patru morminte presupuse a fi ale proorocului Daniel şi ale celor trei tineri – Anania, Azaria şi Misail – aruncaţi în cuptorul de foc din Babilon.

Tot în Irak, la Muqdadiyah, Hillah şi Mal Amir, alte trei morminte sunt considerate de tradiţia locală ca fiind ale proorocului.

În Iran, în provincia Khuzestan, în anul 1860, s-a refăcut, în urma unor inundaţii devastatoare, un vechi mormânt presupus a fi al lui Daniel.

Locul cel mai aprig disputat al mormântului – printre alţii, de vestiţii cronicari Ibn Hawqal, Al-Baladhuri, Ibn Taimiyyah şi Benjamin de Tudela – este oraşul biblic Susa, fosta capitală a imperiului elamit. Locuitorii celebrei cetăţi s-au războit vreme îndelungată pe seama rămăşiţelor pământeşti ale proorocului Daniel. Un râu care taversează de la un capăt la altul Susa împărţea, într-o vreme, oraşul în bogaţi şi săraci. Conflictul între localnici s-a stins doar prin mutarea sarcofagului, prin alternanţă, vreme de un an de zile, de fiecare parte a râului. Şahul persan Sanjar va considera însă noul obicei drept o batjocură adusă proorocului. Împăciuitor, el va lega sarcofagul sfânt cu lanţuri la jumătatea dintre cele două maluri, sub un pod …

În capitala lui Tamerlan

Samarkandul este o adevărată bijuterie a Orientului, scăpată ca prin minune de furia distrugătoare a bolşevicilor. Creştinii – deloc puţini în Samarkand (chiar şi astăzi se mai văd urme de biserici în vechiul oraş) – vor convieţui paşnic aici, vreme îndelungată, alături de evrei ori musulmani. Începând cu anul 1370, hanul Tamerlan îşi va muta capitala imperiului său – întins din India până în Turcia – în vestita cetate, situată la jumătatea Drumului Mătăsii. Vreme de 35 de ani, arhitecţi şi artişti renumiţi, mai cu seamă indieni şi persani, vor înălţa din temelii un nou oraş, Tamerlan dovedindu-se un adevărat „patron al artelor”.

Mormântul lui Hodja Donior (proorocul Daniel) din Samarkand se datorează şi el hanului Tamerlan. Acesta va aduce, în urma unei incursiuni armate în Asia Mică, de la Susa – ori, după unele cronici târzii, de la Mecca –, pentru împodobirea noii sale capitale, rămăşiţele pământeşti ale marelui prooroc.

Mausoleul de astăzi, situat într-o periferie a Samarkandului, a fost refăcut în anul 1900, deasupra mormântului lui Daniel din vremea lui Tamerlan. Lungimea criptei măsoară nu mai puţin de 18 m! Unii explică aceasta prin faptul că profetul ar fi fost un uriaş… Într-o legendă locală se spune însă că în criptă s-ar afla doar braţul marelui prooroc, care
creşte, ameninţător, de la un an la altul… Cei mai mulţi pelerini privesc, totuşi, mai degrabă spre dărnicia neţărmurită a proorocului….

Gheorghiţă CIOCIOI

1 Comment

  1. Pingback: Daniel - Catchy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *