LOADING

Type to search

Nicolae

Share

Acest nume este foarte iubit si rãspândit la români si vine din limba greacã, însemnând: victoria poporului, izbânda neamului. Astfel, acest nume ne aratã cã nu trebuie sã fim egoisti, sã ne interesese doar binele si izbânda noastrã sau a celor apropiati nouã, ci trebuie sã dorim si sã contribuim, dupã puterile noastre, la bunãstarea tuturor oamenilor, dãruind înainte de toate, un zâmbet, o vorbã bunã, un sfat. Atunci când un crestin dã dovadã de întelegere, de milã si dragoste nu doar el are de câstigat înaintea lui Dumnezeu si a oamenilor, ci noi toti avem de câstigat, fiindcã ce ne putem dori mai mult în jurul nostru decât oameni buni si sinceri, prieteni devotati si uniti.
Existã mai multe variante si derivate ale acestui frumos nume: Nicoleta, Nicu, Niki, Nic, Nicoarã, Nicola, Neculai, Naie, Laie, Nicusor, Niculitã, Neculce, Nicolina.
Sfântul Ierarh Nicolae (†342) este un mare sfânt al Bisericii Ortodoxe, bucurându-se de o aleasã cinstire. Sfântul Nicolae este icoana bunã­tã­tii si a dãrniciei. Se trãgea din pãrinti crestini si bogati, dar dupã moartea acestora si-a împãrtit întreaga avere sãracilor si s-a cãlugãrit. Ajungând mitropo­lit, Sfântul Nicolae se ocupa mai mult decât oricine de soarta celor necãjiti, ajutându-i cu merinde si bani, cu sfaturi si rugãciuni. Sfântul Nicolae este patronul si ocrotitorul copiilor, care asteaptã în fiecare an daruri de ziua acestuia – 6 decembrie. O parte din sfintele sale moaste se aflã la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din centrul Bucu­restiului, loc de permanent pelerinaj. Sfântul Ni­colae este ocrotitorul ma­ri­na­rilor, al pescarilor si al celor ce cãlãtoresc pe ape.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *